• Hemelwaterrafvoer

    Onder hemelwaterafvoer, of stormwaterafvoer verstaan wij het beheersen van water uit regenvallen door ondoordringbare gebieden zoals verharde straten. In natuurlijke landschappen wordt het meeste van het regenwater opgenomen door de bodemgrond. Met minder vegetatie en meer ondoordringbare oppervlakken (parkeerplaatsen, wegen, gebouwen, verdichte grond), laten ontwikkelde gebieden minder regen toe om in de grond te infiltreren en ontstaat er meer afvoer dan in natuurlijke gebieden. Transportmiddelen zoals sloten en stormriolen realiseren een snelle afvoer naar waterlichamen. Hierdoor neemt de hoeveelheid water in waterlichamen en de afvoer van die waterlichamen sterk toe, met erosie en overstromingen tot gevolg

    Bekijk onze oplossingen

Hemelwaterbeheer

Hemelwaterbeheer is een steeds grotere uitdaging voor waterbedrijven en gemeenten, omdat ze de economische en gezondheidseffecten van overtollig water willen verminderen. Veranderende weerpatronen als gevolg van klimaatverandering leiden tot intensere gebeurtenissen die de hoeveelheid sneeuw en regenwater die in waterbeheersystemen terechtkomen, vergroten. Tegelijkertijd vermindert de toenemende verstedelijking het vermogen van de omgeving om oppervlaktewater op te nemen. Met ondoorlatende oppervlakken zoals trottoirs en daken die voorkomen dat neerslag op natuurlijke wijze in het grondwater terechtkomt, wordt water steeds vaker afgevoerd naar regenwaterafvoeren, riolen en afwateringssloten. De verouderde drainage-infrastructuur kan echter vaak overbelast raken en als gevolg daarvan kan slecht beheerd hemelwater overstromingen met terugstroming veroorzaken in woonwijken, kantorenparken en bedrijventerreinen. Dergelijke gebeurtenissen leiden onvermijdelijk tot grote problemen. Overstromingen kunnen bijvoorbeeld erosie, troebelheid door zwevende stoffen, materiële schade en verkeershinder veroorzaken.


Verontreinigd water

Er zijn ook mogelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu. In veel stedelijke omgevingen wordt overtollig regenwater afgevoerd naar het bestaande rioleringssysteem, waar het netwerk overweldigd kan worden met als gevolg het terugstromen en overstromen met verontreinigd water. Dergelijke lozingen worden in toenemende mate gezien als een belangrijke bron van water van slechte kwaliteit en kunnen leiden tot de aanwezigheid van bacteriële en viruspathogenen die van invloed kunnen zijn op de menselijke gezondheid en het aquatisch milieu. Regenwaterafvoer kan ook schadelijk zijn voor natuurlijke waterlopen door de vervuiling en nutriëntenconcentraties te verhogen.

Stilstaand water

Slecht gecontroleerd regenwater of terugstromend rioolwater leidt niet alleen tot tijdelijke overstromingen, maar kan ook leiden tot een toename van de aanwezigheid van stilstaand water, dat op zichzelf een aanzienlijk gevaar voor de gezondheid is. Stilstaand water kan bijvoorbeeld fungeren als broedplaats voor muggen en de vele ziekten die ze kunnen verspreiden. Door muggen overgedragen ziekten behoren tegenwoordig tot de belangrijkste oorzaken van ziekte en overlijden ter wereld. De aanzienlijke gevolgen van slecht beheerde regenwaterafvoer zorgen ervoor dat veel autoriteiten, gemeenten en nutsbedrijven de overtollige afvoer effectiever willen beheersen.

Grijze infrastructuur, zoals duikers, goten en regenriolen, zijn belangrijke infrastructuurelementen die helpen om het regenwater te beheersen. Ook groene maatregelen zoals het vergroten van doorlatende oppervlakten waardoor water in de bodem kan doordringen, spelen een rol. Terugslagkleppen worden echter gebruikt in alle regenwater- en afvalwatersystemen. Deze eenvoudige passieve apparaten maken eenrichtingsstroom van vloeistoffen mogelijk, maar sluiten automatisch om terugstroming te voorkomen. Terugslagkleppen vertrouwen op stroomsnelheid of een drukverschil om te werken zonder handmatige of geautomatiseerde tussenkomst. Een van de belangrijkste kenmerken is de minimale druk die nodig is om de klep te openen, de zogenaamde kraakdruk.

Terugstromen beheersen

Door terugstroming te beheersen en te voorkomen, voorkomen keerkleppen dat door lozingen van afvalwaterzuiveringsinstallaties de schoonwatervoorraden worden verontreinigd. Indien correct gespecificeerd en correct werkend, kunnen terugslagkleppen ook helpen overstromingen en stilstaand water te voorkomen, ervoor te zorgen dat water in de juiste richting stroomt en potentieel schadelijke verschijnselen zoals waterslag te voorkomen. Daarnaast worden terugslagkleppen veel gebruikt om geuren te beheersen. Ze beschermen woon- en bedrijfsruimten tegen het terugstromen van methaan- en waterstofsulfidegassen uit bijvoorbeeld rioleringen en natte putten. Door betrouwbare terugstroompreventie te bieden, hebben terugslagkleppen miljoenen bespaard op potentiële schade aan huizen, kantoren en vegetatie.

Duckbill terugslagklep

Sommige soorten terugslagkleppen zijn echter kwetsbaar voor defecten en slijtage vanwege hun ontwerp of kunnen verstopt raken door vuil. Sommige terugslagkleppen zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor corrosie. Soortgelijke problemen kunnen van invloed zijn op kogel- en veerterugslagkleppen, waar corrosie ervoor zorgt dat de kleppoort niet functioneert. Sommige soorten terugslagkleppen kunnen ook vast komen te zitten met vuil. Bovendien kunnen bijtende vloeistoffen of schurende materialen zoals zwevende stoffen ervoor zorgen dat klep- of zwenkterugslagkleppen defect raken, vastlopen of niet optimaal werken. Als gevolg hiervan ontstaan er terugstromen en andere bijbehorende problemen zoals waterslag. Water kan zich ook ophopen op de bodem van sommige soorten terugslagkleppen, wat leidt tot de aanwezigheid van stilstaand water. Het is ook zo dat onderhoud aan bepaalde soorten terugslagkleppen duur en moeilijk kan zijn.

Hoewel sommige ontwerpen van terugslagkleppen gevoelig zijn voor corrosie, vervuiling en erosie, is het eendenbektype gemaakt van robuust rubber of ander elastomeer materiaal. Zoals de naam al doet vermoeden, is de eendenbekklep een flexibele huls uit één stuk in de vorm van een eendenbek die bij de kraakdruk uiteenvalt en weer sluit onder deze drempel. Elke omgekeerde differentiële druk sluit de klep stevig af, waardoor terugstroming wordt voorkomen. Eendenbek- terugslagkleppen zijn ideaal voor regenwatertoepassingen omdat ze niet-mechanisch zijn, geen onderhoud nodig hebben en niet dichtslaan bij sluiting. Ze zijn ook bestand tegen organische verontreiniging zoals algen en zeepokken en hebben geen probleem met het afvoeren van stromen met zwevende meegevoerde vaste stoffen, zoals schurende slurries. Geschikt gespecificeerd en vervaardigd van een geschikt elastomeer, zijn terugslagkleppen ook bestand tegen corrosieve materialen en zijn ze brandveilig. Eendenbek-terugslagkleppen bevatten bijvoorbeeld niets dat kan roesten of corroderen en kunnen worden gemaakt van het ANSI/NSF-61-materiaal dat geschikt is voor drinkwater. Dergelijke terugslagkleppen zullen niet kromtrekken en werken bij een breed temperatuurbereik. Vanwege hun uiterst eenvoudige ontwerp en robuuste constructie hebben rubberen terugslagkleppen ook geen onderhoud nodig en vertonen ze een aanzienlijke levensduur in de orde van grootte van 35 tot 50 jaar. Dit is veel langer dan de typische mechanische terugslagkleppen van 5-10 jaar. Bovendien heeft de eendenbek- terugslagklep een ontwerp met een lage helling, waardoor de afvoer dicht bij de vloer blijft en is ontworpen om open te barsten op slechts enkele centimeters van het hoofd. Dit maakt volledige afvoer door de klep mogelijk en elimineert eventuele problemen met stilstaand water.

Rubber- eendenbek terugslagkleppen kunnen worden geïnstalleerd op reeds bestaande pijpleidingen of andere infrastructuur en worden vaak gebruikt om bestaande kleppen te vervangen die ontoereikend zijn gebleken. Bekijk hier de productpagina.