• Waterbeheersing

    Onder waterbeheersing, of watermanagement verstaan wij het voorkomen van overstromingen, het voorzien van voldoende grond- en oppervlaktewater en het garanderen van de kwaliteit van het water. Onder altijd veranderende omstandigheden ondervindt waterbeheer uitdagingen, zoals: stormwater, niveaustijgingen, stilstaand water of gecontamineerd water. Water is cruciaal voor de welzijn van onze samenleving en wij denken graag mee aan duurzame oplossingen om de beheersbaarheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van ons water te vergroten.

    Bekijk onze oplossingen

Stilstaand water

Wat is stilstaand water en waarom is het gevaarlijk? Stilstaand water is water dat langer dan vier uur stilstaat. Stilstaand water kan plaatsvinden binnen een leidingnetwerk, binnen de infrastructuur van oppervlaktewater, reservoirs, opslagtanks en leidingen van residentiele gebouwen. Vaak wordt het veroorzaakt door wachttijden tussen installatie en inbedrijfstelling, verstoppingen, overstromingen of onregelmatig watergebruik. Stilstaand water is gevaarlijk, omdat hier de ideale levensomstandigheden voor waterbacteriën en ziektekiemen plaatsvinden. Deze kunnen een gezondheidsrisico vormen voor de persoon die hieraan wordt blootgesteld. In sommige omstandigheden is het ook mogelijk dat gecontamineerd water terugstroomt in schoon leidingwerk met als gevolg dat een bedrijfsproces kwaliteitsverlies leidt.

Binnen een leidingsysteem kan door middel van regelmatige doorstroming, stilstaand water gedeeltelijk vermeden worden. Betrouwbare apparatuur en beheersbaarheid zijn van toegevoegde waarde om het risico te beperken. Door oorzaken zoals: verstoppingen, overstromingen of langdurig onderhoud kan het risico tot stilstaand water nooit volledig uitgesloten worden. Hierdoor is het van belang om schoon leidingwerk te beschermen tegen terugstromen van potentieel gecontamineerd water.

Voorkom terugstromen

De rubber eendenbek terugslagklep is de ideale oplossing om terugstromen te voorkomen. Terugslagkleppen komen in bijna elke industriële toepassing voor als terugslag- of eenrichtingskleppen. Terugslagkleppen vervullen een vitale functie om terugstromen te voorkomen en efficiënte operaties te garanderen. De rubber terugslag afsluiter creëert een fysieke barrière tussen potentieel gecontamineerde vloeistoffen en schoon leidingwerk. Met een enkele inlaat en uitlaat worden de terugslagkleppen bediend door een drukverschil. Boven een bepaalde bovenstroomse druk zal de klep automatisch openen zonder dat enige andere tussenkomst nodig is. Bij gedeeltelijk- of volledig onderstroming aan de uitvoer zijde, sluit de afsluiter door de druk op het membraam. Het risico op terugstromen wordt hierdoor volledig geëlimineerd. Bekijk hier de productpagina.

Elimineer waterslag

Wat is waterslag? Waterslag is een fenomeen dat kan optreden bij het starten of onderbreken van een stroming in een gesloten leiding. De energie van de stroming uit zich in een drukgolf door de leiding. Bij het abrupt onderbreken of starten van de stroming ontstaan plotse drukverschillen. Deze drukverschillen kunnen resulteren in trillingen, uitval van apparatuur, slijtage, geluidsoverlast en gescheurde leidingen. In het ergste geval leidt waterslag tot het onverwacht moeten stilleggen van processen of zeer gevaarlijke situaties.

Ten opzichte van metallische appendages kunnen rubberen appendages veel beter omgaan met de schokken en trillingen die in leidingwerken plaatsvinden. Er kan handig gebruik gemaakt worden van rubber afsluiters of rubber uitzetvoegen om metaal op rubber botsingen te verwezenlijken, in plaats van metaal op metaal botsingen. Resulterend in een verlengde levensduur van het leidingwerk en een verminderde kans op onverwacht uitval.

water hammer style 750

De meest ideale oplossing om waterslag te elimineren zijn de rubber eendenbek terugslagkleppen. Terugslagkleppen worden toegepast om terugstromen te voorkomen en maken het dus ook mogelijk om drukverschillen beheersbaar te maken. Naast dat ze weerstand bieden tegen waterslag en trillingen, opereren ze volledig passief door een drukverschil. Het rubber materiaal wordt gespecificeerd aan de hand van de procesdrukken en opent automatisch door een bepaalde positieve druk. Tegendrukken resulteren in een gesloten positie, waardoor terugstromen uitgesloten worden. Ze worden hierdoor vaak toegepast in serie of achter pompen om waterslag op te vangen en cruciale apparatuur te beschermen. Bekijk hier de productpagina.