Selecteer een pagina

Insluiting in het Productieproces: Belangrijke Overwegingen

In productieprocessen waar hoge inperkingseisen gelden, zijn er cruciale factoren waarmee bijzonder zorgvuldig rekening moet worden gehouden. Het negeren van deze factoren kan ernstige risico’s met zich meebrengen voor het product, de operator en de eindklant. Naast de relevante voorschriften van de FDA en ATEX-richtlijnen, moeten de volgende punten consequent worden geïmplementeerd om de door de klant gedefinieerde grenswaarden zoals OEB (Occupational Exposure Band) of OEL (Occupational Exposure Limit) niet te overschrijden.

1. Interfaces en Inperking

  • Interface-Integratie: Alle interfaces binnen het productieproces moeten worden opgenomen om een effectief inperkingniveau te bereiken. Dit houdt in dat elke verbinding en overgang tussen systemen zorgvuldig moet worden ontworpen en getest om lekken en verontreiniging te voorkomen.

2. Productspecifieke Aanpassingen

  • Producteigenschappen: Het systeem moet worden afgestemd op de specifieke eigenschappen van het product, zoals de deeltjesgrootte en het stromingsgedrag. Dit betekent dat de apparatuur en de inrichting van het proces moeten voldoen aan de unieke vereisten van het product om een veilige en efficiënte werking te garanderen.

3. Gesloten Systemen

  • Machinecomponenten: Bij het ontwerpen van machinecomponenten en hun aansluitingen op afvoerlucht- en filtersystemen moet ervoor worden gezorgd dat deze systemen volledig gesloten zijn. Dit voorkomt blootstelling aan gevaarlijke stoffen en minimaliseert het risico van contaminatie.

4. Residuvrije Reiniging

  • Reinigingsmogelijkheden: Het systeem moet worden ontwikkeld met het oog op residuvrije reiniging. Dit houdt in dat het mogelijk moet zijn om alle delen van het systeem grondig te reinigen zonder dat er residuen achterblijven die de veiligheid of de productkwaliteit kunnen beïnvloeden.

5. Kritische Interfaces

  • Containerbehandeling: Een van de meest kritische aspecten is het aan- en afkoppelen van containers, evenals het laden en lossen ervan. Ook het interne transport naar de volgende processtap vereist speciale aandacht. Deze interfaces moeten zodanig zijn ontworpen dat ze de veiligheid van de operator waarborgen en de integriteit van het proces behouden.

6. Verantwoordelijkheid van de Operator

  • Operatorverantwoordelijkheid: De exploitant speelt een cruciale rol in het handhaven van de inperkingseisen. Het is belangrijk dat operators goed opgeleid zijn en de procedures begrijpen voor het veilig omgaan met apparatuur en processen om risico’s te minimaliseren.

Door bovenstaande factoren in acht te nemen en te implementeren, kunt u de veiligheid en effectiviteit van productieprocessen waarborgen en voldoen aan de strikte eisen op het gebied van inperking en hygiëne. Deze aanpak helpt niet alleen om de veiligheid van medewerkers en de kwaliteit van het product te waarborgen, maar ook om te voldoen aan de regelgeving en normen die zijn vastgesteld voor industriële processen.

Informatie

Wilt u meer weten over; containment, bulk handling, procesapparatuur, single use technologie, sampling. Ook leveren wij diverse andere componenten. Onderdeel van onze service is u vrijblijvend adviseren.

Voor meer informatie of een demonstratie stuur een e-mail naar 

Bezoek onze website https://plantpartner.nl/ voor meer informatie. Hier staat informatie over de verschillende industrieën https://www.plantpartner.nl/industrie/ en onze expertise https://www.plantpartner.nl/over-ons/

Voor direct antwoord op uw vragen bel ons op nummer 085-0600 670.

 

 

#environment #manufacturing #designandbuild #atex

 

CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp
Optimized with PageSpeed Ninja