Selecteer een pagina

Containment 

Bij het werken met gevaarlijke chemicaliën en farmaceutische stoffen is de bescherming van werknemers van cruciaal belang. Het beoordelen en categoriseren van chemicaliën op basis van hun potentie en de bijbehorende gezondheidseffecten is essentieel. Dit om de veiligheid op de werkplek te waarborgen.

Een van de methoden die hiervoor wordt gebruikt, is de Hierarchy van Occupational Exposure Limits (OELs). Hierrbij occupational exposure banding (OEB) een belangrijke rol speelt. 

 

Wat is Occupational Exposure Banding (OEB)? 

Occupational exposure banding (hazard banding) is een proces dat chemicaliën in specifieke categorieën (bands) indeelt. Dit op basis van hun potentie en de bijbehorende gezondheids-effecten.

Deze bands worden gebruikt om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te reguleren en te beperken. Het doel van OEB is om werknemers te beschermen. Maar ook om richtlijnen te bieden voor veilig werken met deze stoffen.  

 

Wat zijn Occupational Exposure Limits (OELs) 

OELs spelen een cruciale rol bij het beschermen van werknemers tegen schadelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. OELs zijn wettelijk vastgestelde grenswaarden voor de maximale blootstelling aan chemicaliën op de werkplek. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de toxiciteit en gezondheids-effecten van de stoffen. Het naleven van de OELs is essentieel om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. 

 

Het verband tussen OEB en OEL 

OEB en OEL zijn nauw met elkaar verbonden. OEB wordt gebruikt als een classificatie systeem.

Dit om chemicaliën in categorieën in te delen op basis van hun potentie en gezondheidseffecten.

Deze classificatie wordt vervolgens gebruikt om de OELs vast te stellen. Deze geven de maximale blootstellings-niveaus aan. Hierdoor weten werknemers dat ze worden blootgesteld zonder schadelijke effecten.

OEBs worden beschouwd als een startpunt voor het bepalen van de OELs.

Maar de OELs worden uiteindelijk vastgesteld op basis van uitgebreid onderzoek en wetenschappelijke gegevens. 

 

De piramide van Occupational Exposure Limits 

De piramide van Occupational Exposure Limits is een hiërarchisch systeem. Deze kent verschillende grenswaarden en classificaties. Dit omvat om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te reguleren. Dit systeem zorgt ervoor dat werknemers worden beschermd tegen schadelijke blootstelling aan chemicaliën.

en dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen. 

Het systeem is opgebouwd uit verschillende niveaus, waarbij elke niveau specifieke grenswaarden en richtlijnen heeft. Het hoogste niveau is OEB 1.

Wat aangeeft dat de stoffen niet schadelijk zijn en geen significante gezondheidseffecten veroorzaken.

Naarmate we hoger gaan in de hiërarchie worden de stoffen potentieel schadelijker en gevaarlijker.

OEB 5 is het hoogste niveau. Dit geef aan dat de stoffen zeer potent zijn en ernstige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken bij blootstelling. 

 

De classificatie van OEBs 

OEBs worden geclassificeerd op basis van verschillende criteria, waaronder toxiciteit, carcinogeniciteit, mutageniciteit en reproductie toxiciteit.

Elk criterium heeft een specifieke invloed op de classificatie van de stoffen. Dit is bepalend voor de mate van beschermingsmaatregelen die genomen moeten worden. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende OEB-categorieën:

OEB 1: Deze categorie omvat stoffen die niet schadelijk zijn en geen significante gezondheidseffecten veroorzaken.

OEB 2: Stoffen in deze categorie kunnen schadelijk zijn. De blootstelling kan worden beperkt door geschikte ventilatie systemen en veiligheidsmaatregelen.

OEB 3: Deze categorie omvat potentieel schadelijke stoffen die extra veiligheidsmaatregelen vereisen. Dit kunnen isolatoren en beschermende kleding zijn.

OEB 4: Stoffen in deze categorie zijn gevaarlijk en vereisen strikte veiligheidsmaatregelen. Dit kunnen fume hoods en gesloten systemen zijn.

OEB 5: Dit is de hoogste categorie en omvat zeer gevaarlijke stoffen. Dit vergt extreme voorzorgsmaatregelen zoals het gebruik van isolatoren en strikte controle op blootstelling. 

 

Het belang van beheersing van blootstelling 

Het beheersen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is van vitaal belang. Dit om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Het gebruik van geschikte containment-systemen en veiligheidsmaatregelen kan de blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen minimaliseren. Dit kunnen isolatoren en ventilatiesystemen zijn.

Daarnaast is het regelmatig controleren en monitoren van de blootstellingsniveaus van cruciaal belang. Dit om ervoor te zorgen dat werknemers geen schadelijke gezondheidseffecten ondervinden. 

 

OEB en de farmaceutische industrie 

In de farmaceutische industrie spelen OEBs een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers. Dit omdat men werkt met potentieel gevaarlijke farmaceutische stoffen.

De industrie heeft strikte richtlijnen en reguleringen. Deze zorgen ervoor dat de blootstelling aan deze stoffen wordt beperkt. Dit om werknemers te beschermen tegen schadelijke effecten.

Het gebruik van OEBs en OELs stelt de industrie in staat om veiligheidsmaatregelen te implementeren. Dit om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. 

 

Conclusie 

De Hierarchy van OEL spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers. Dit omdat die werken met gevaarlijke stoffen. Het classificeren van chemicaliën op (potentie en gezondheidseffecten) stelt bedrijven in staat om passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

Dit om blootstelling aan schadelijke stoffen te beperken. Het naleven van OELs en het implementeren van geschikte containment-systemen zijn essentiële aspecten. Door deze maatregelen te volgen voldoen bedrijven aan de geldende regelgeving. 

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld als informatief en is geen vervanging voor professioneel advies. Raadpleeg altijd de relevante wet- en regelgeving. Neem contact op met een expert op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek. 

 

Informatie

Wilt u meer weten over; containment, bulk handling, procesapparatuur, single use technologie, sampling of componenten?

Bezoek onze website https://plantpartner.nl/ voor meer informatie, projecten en diensten. Hier staat informatie over de verschillende industrieën https://www.plantpartner.nl/industrie/ en onze expertise https://www.plantpartner.nl/over-ons/

Containment

Heeft u een vraag of vraag en wilt u meer weten over onze producten of diensten, neem dan contact met ons op via 085 – 06 00 670 &

.
CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp
Optimized with PageSpeed Ninja