Selecteer een pagina

REACH

Wat betekent het? REACH- verordening (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) (EG nr. 1907/2006) is in 2007 in werking getreden. Deze vereist de registratie van geïmporteerde, verwerkte en geuite chemische stoffen >1 tot/a. De verlengde registratiedeadline loopt af op 1 juni 2018. Vanaf die dag is registratie alleen mogelijk, indien een verzoek conform artikel 26 (inlichtingenplicht voorafgaand aan registratie) is ingediend bij ECHA (European Chemicals Agency). Om een kostbare en holistische registratie te omzeilen, bestaat de mogelijkheid dat chemisch verwerkte stoffen zich registreren als “tussenproduct onder strikt gecontroleerde omstandigheden” (SCC). Technische oplossingen minimaliseren de blootstelling aan operator en omgeving. Zo kunnen zowel ter plaatse als vervoerde geïsoleerde tussenproducten worden geregistreerd met een beperkt aantal informatieverzoeken.

 

Containment

Het consequente gebruik van insluitingssystemen voor de behandeling van bulkmaterialen maakt de bevestiging van strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk. Het voldoen aan richtlijnen met betrekking tot strikt gecontroleerde omstandigheden kan ook de eisen verminderen als het gaat om toepassingen waarbij stoffen niet chemisch worden omgezet. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld kostbare (sub)chronische toxiciteitsstudies worden vermeden. Voor product- en proces georiënteerd onderzoek en ontwikkeling (PPORD) kunnen pilot-installaties worden ingezet voor opschaling om een tijdelijke vrijstelling van registratie te realiseren. Wij adviseren u graag over de implementatie van REACH-eisen.

 

Informatie

Voor verdere vragen over REACH-registratie verwijzen wij u naar onze gespecialiseerde partner die een uitgebreid dienstenpakket aanbiedt. Bezoek onze website of stuur een email naar

voor vragen of meer informatie.

Heeft u een vraag of vraag en wilt u meer weten over onze producten of diensten, neem dan contact met ons op via 085 – 06 00 670 &

.
CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp
Optimized with PageSpeed Ninja