Selecteer een pagina

Automatisch Monstername Carrousel

Ons nieuwe sampling carrousel is ontworpen voor regelmatige in-procescontrole en automatische overdracht naar verschillende monstervaten. Afhankelijk van de vereisten van de klant kan de monstername continu zijn of vrij te selecteren. De positionering is nauwkeurig tot op 1°. De monstervaten worden direct onder de monsternameplaat geplaatst met behulp van een servomotor, nauwkeurig getimed. Het monster wordt ofwel handmatig of automatisch genomen met de bijbehorende monsternameapparatuur.

U kunt uw eigen of meegeleverde monstervaten gebruiken. Tijdens het bemonsteren wordt het monstervat pneumatisch tegen een afdichting gedrukt om te voorkomen dat er stof ontstaat in de productiefaciliteit. De deksel van de monsterkarrousel draagt hier ook aan bij als tweede bescherming. De karrousel kan individueel worden aangepast aan verschillende vatgroottes. Integratie in bestaande systemen en processen is op elk moment mogelijk. In samenwerking met een geautomatiseerde monsternameapparatuur kan de monsterkarrousel volledig geautomatiseerd bemonsteren. Dit zorgt voor een soepel en continu bemonsteringsproces dat te allen tijde kwaliteit garandeert en traceerbaar maakt.

Monstername carousel

CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp
Optimized with PageSpeed Ninja