Selecteer een pagina

REACH – Wat betekent het?

De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) is een Europese regelgeving die op 1 juni 2007 van kracht is gegaan. Het doel van REACH is om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van REACH en hoe deze van invloed kunnen zijn op uw bedrijf:

1. Wat is REACH?

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperkingen van Chemische stoffen. Het is een uitgebreide verordening die verplichtingen oplegt aan fabrikanten en importeurs van chemische stoffen in de Europese Unie. De kern van REACH is dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun producten door deze te registreren bij het European Chemicals Agency (ECHA).

2. Registratie

Volgens REACH moeten alle chemische stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU, worden geregistreerd bij ECHA. Deze registratie omvat gedetailleerde informatie over de eigenschappen en risico’s van de stoffen.

3. Evaluatie

ECHA evalueert de registraties om te verzekeren dat de informatie volledig en correct is. Dit kan ook leiden tot het verzoek om aanvullende informatie of onderzoek indien nodig.

4. Autorisatie

Chemische stoffen die als bijzonder zorgwekkend worden beschouwd, kunnen alleen worden gebruikt na een specifieke autorisatie. Dit is bedoeld om risico’s te beheren en te reduceren.

5. Beperkingen

REACH kan beperkingen opleggen aan de productie en het gebruik van bepaalde chemische stoffen om risico’s voor de gezondheid en het milieu te beheersen.

6. Strikt Gecontroleerde Omstandigheden (SCC)

Om te voldoen aan REACH zonder volledige registratie te doorlopen, kunnen bedrijven stoffen registreren als “tussenproducten onder strikt gecontroleerde omstandigheden” (SCC). Dit houdt in dat de stoffen alleen mogen worden gebruikt in gecontroleerde industriële processen, waardoor de blootstelling aan mensen en het milieu wordt geminimaliseerd. Dit kan helpen om kosten te besparen en de noodzaak voor uitgebreide toxiciteitsstudies te vermijden.

7. PPORD (Product- en Procesgeoriënteerd Onderzoek en Ontwikkeling)

Voor onderzoek en ontwikkeling kunnen tijdelijke vrijstellingen van de registratie-eisen worden verleend. Dit geldt voor pilot-installaties en andere opschalingsactiviteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe producten of processen.

8. Hoe kunnen wij helpen?

Onze specialisten staan klaar om u te adviseren over de implementatie van REACH-eisen en om u te helpen bij de registratie en naleving van de wetgeving. Wij bieden uitgebreide ondersteuning bij het registreren van chemicaliën, het naleven van de SCC-criteria en het beheren van PPORD-activiteiten.

Neem contact op voor meer informatie:

Conclusie

REACH is een belangrijke verordening voor bedrijven die chemische stoffen produceren, importeren of gebruiken in de EU. Door te voldoen aan de registratie- en evaluatie-eisen, en door gebruik te maken van mogelijkheden zoals SCC en PPORD, kunnen bedrijven de kosten van naleving beheersen en tegelijkertijd bijdragen aan een veiligere en gezondere omgeving.

Neem gerust contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het voldoen aan REACH.

Informatie

Wilt u meer weten over; containment, bulk handling, procesapparatuur, single use technologie, sampling. Ook leveren wij diverse andere componenten. Onderdeel van onze service is u vrijblijvend adviseren.

Voor meer informatie of een demonstratie stuur een e-mail naar 

Bezoek onze website https://plantpartner.nl/ voor meer informatie. Hier staat informatie over de verschillende industrieën https://www.plantpartner.nl/industrie/ en onze expertise https://www.plantpartner.nl/over-ons/

Voor direct antwoord op uw vragen bel ons op nummer 085-0600 670.

 

 

 

 

 

 

 

CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp
Optimized with PageSpeed Ninja