Selecteer een pagina

Veilig Losse Vaten: Belangrijke Overwegingen

Het veilig lossen van vaten is een cruciaal aspect in productie- en laboratoriumomgevingen, vooral bij het omgaan met potentieel gevaarlijke of gevoelige producten. Hier zijn de belangrijkste overwegingen voor een veilige en efficiënte losprocedure:

1. OEB-Niveau (Operational Exposure Band)

Wat is OEB? Het OEB-niveau (Operational Exposure Band) geeft aan hoe gevaarlijk een product is en hoeveel blootstelling er in de werkruimte is toegestaan. Het OEB-niveau bepaalt de mate van controle en bescherming die nodig is bij het werken met het product.

Overwegingen:

 • OEB 5: De drumdischarging stations zijn ontworpen voor producten tot OEB 5, wat betekent dat ze geschikt zijn voor producten met een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) van minder dan 1 μg/m³. Dit vereist strikte maatregelen om de blootstelling te minimaliseren.
 • Bescherming: Zorg ervoor dat de gebruikte apparatuur voldoet aan de OEB-classificatie van de producten om een veilige werkomgeving te waarborgen.

2. OEL (Occupational Exposure Limit)

Wat is OEL? De OEL (Occupational Exposure Limit) is de maximale concentratie van een stof in de lucht waaraan werknemers gedurende hun werkdag blootgesteld mogen worden zonder significante gezondheidsrisico’s.

Overwegingen:

 • Laag OEL: Voor producten met een laag OEL moet speciale aandacht worden besteed aan het voorkomen van luchtverontreiniging en stofemissies tijdens het lossen.
 • Beheersmaatregelen: Gebruik van apparatuur die ontworpen is voor lage OEL-waarden helpt bij het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

3. Type Product

Wat is het Type Product? Het type product dat wordt geloosd kan variëren van poeders en korrels tot tabletten. Elk type product heeft specifieke eisen met betrekking tot de behandeling en verwerking.

Overwegingen:

 • Poeders en Korrels: Poeders kunnen gemakkelijk stof produceren, wat vereist dat het lossen onder gecontroleerde omstandigheden gebeurt om stofemissies te minimaliseren.
 • Tabletten: Tabletten kunnen breken tijdens het lossen, wat zorgt voor een risico van contaminatie en productverlies.

4. Gebruik van Inner Liner

Wat is Inner Liner? Een inner liner is een bescherming in de vorm van een binnenzak of -film die in de container is geplaatst om het product te beschermen en te voorkomen dat het in contact komt met de containerwand.

Overwegingen:

 • Bescherming: Zorg ervoor dat elk product ten minste in één liner is verpakt. Dit helpt bij het voorkomen van kruisbesmetting en beschermt het product tegen contaminatie.
 • Verwijdering en Verwerking: De liner moet op een veilige manier worden verwijderd en verwerkt om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren.

5. Veiligheids- en Hygiënevoorschriften

Wat zijn Veiligheids- en Hygiënevoorschriften? Veiligheids- en hygiënevoorschriften omvatten de regels en richtlijnen die zijn vastgesteld om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen tijdens het lossen van vaten.

Overwegingen:

 • Persoonlijke Bescherming: Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, maskers en beschermende kleding indien nodig.
 • Reiniging: Implementeer een strikt reinigingsprotocol om te zorgen dat geen residuen van gevaarlijke stoffen achterblijven en dat de werkplek schoon blijft.

6. Controle en Onderhoud van Apparatuur

Wat is Apparatuurcontrole en Onderhoud? Het regelmatig controleren en onderhouden van losapparatuur is essentieel om de veilige werking en het voorkomen van storingen te waarborgen.

Overwegingen:

 • Inspectie: Voer regelmatig inspecties uit op de apparatuur om te controleren op slijtage of defecten die kunnen leiden tot stoflekkage of andere problemen.
 • Onderhoud: Zorg voor een onderhoudsplan en houd rekening met de specificaties van de fabrikant voor periodiek onderhoud en kalibratie.

Conclusie

Veilig lossen van vaten vereist aandacht voor verschillende factoren zoals OEB-niveau, OEL, type product, gebruik van inner liners, en naleving van veiligheids- en hygiënevoorschriften. Door deze factoren zorgvuldig te beheren, kunt u een veilige en efficiënte werkomgeving creëren die de bescherming van zowel de gebruiker als het product waarborgt.

Heeft u vragen over veilig lossen van vaten of behoefte aan advies op maat? Neem contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning.

 

Informatie

Wilt u meer weten over; containment, bulk handling, procesapparatuur, single use technologie, sampling. Ook leveren wij diverse andere componenten.

Onderdeel van onze service is u vrijblijvend adviseren.

Voor meer informatie of een demonstratie stuur een e-mail naar 

Bezoek onze website https://plantpartner.nl/ voor meer informatie. Hier staat informatie over de verschillende industrieën https://www.plantpartner.nl/industrie/ en onze expertise https://www.plantpartner.nl/over-ons/

Voor direct antwoord op uw vragen bel ons op nummer 085-0600 670.

#rental #machineconstruction #processtechnology #Containment #powderhandling

powtech bag discharge station

powtech bag discharge station

CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp
Optimized with PageSpeed Ninja