Containment bijkomstigheden

 

Voordat de productie van containment in een actief ingrediënten- of farmaceutisch bedrijf wordt gepland, moeten de grenswaarden van de te bereiken containment worden gedefinieerd. Dit bepaalt of primaire of secundaire containment moet worden gebruikt, of mogelijk beide. De focus moet echter altijd op het primaire containment liggen en het secundaire containment moet als aanvullende maatregel worden geïnstalleerd.

 

De OEL-waarde of het OEB-niveau bepaalt grotendeels het te kiezen insluitsysteem.

Dit wordt intern bepaald en bepaald door de fabrikant op basis van interne regels en richtlijnen en met behulp van speciale meetapparatuur en laboratoriumbeoordelingen.

Er zijn verschillende factoren die vooraf moeten worden verduidelijkt bij het plannen van een insluitsysteem:

  • De door de klant gebruikte producten en product hoeveelheden;
  • De frequentie van product wijzigingen;
  • Bepalen of het systeem mono- of multifunctioneel is
  • Het automatiseringsniveau van het systeem.

 

Bovendien moeten de productkwaliteit en het vloeigedrag worden geëvalueerd. Afhankelijk van het materiaal moet bovendien de explosieveiligheid gegarandeerd zijn.

Plantplanning wordt van binnenuit uitgevoerd en vereist uitgebreide kennis op het gebied van processen en procestechniek en hun kritische containment-interfaces.

Deze vind je bijvoorbeeld in doseersystemen, vlinderkleppen maar ook in uitlaatsystemen en filtersystemen. Bovenal zijn alle procesinterfaces en interventiepunten van de operator punten die bij het ontwerpen van de systemen nauwkeurig moeten worden onderzocht.

 

Het schoonmaken van de faciliteiten is vooral belangrijk om kruisbesmetting, product besmetting en versleping te voorkomen. Hier worden aanvullende systemen aanbevolen die reinigen met behulp van WIP-, CIP- of SIP-methoden. Met deze procedures moet bij de planning rekening worden gehouden; daaropvolgende integratie is alleen mogelijk met enorme inspanningen. Uiteraard moet de reiniging gevalideerd kunnen worden.

 

Bij de planning moet ook rekening worden gehouden met het onderhoud en de reparatie van het insluitingssysteem, in combinatie met de reiniging. Afhankelijk van het systeem moet het processysteem worden geopend voor onderhoudswerkzaamheden; dit mag alleen worden gedaan na een succesvolle reiniging. Door oppervlakken te bevochtigen kan ontsnappend stof worden gebonden en voorkomen dat het ontsnapt.

 

Bezoek onze website of stuur een email naar info@plantpartner.nl voor vragen of meer informatie.

 

CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp