Heeft u effectieve containment oplossingen nodig? Zoek niet verder!

OEB (Occupational Exposure Band) en OEL (Occupational Exposure Limit) zijn twee sleutelbegrippen om de veiligheid en bescherming van werknemers en het milieu te waarborgen.

OEB verwijst naar de berekende concentratie in de lucht van een stof die overeenkomt met de OEL ervan, rekening houdend met variaties in de blootstelling van de mens en andere factoren zoals de inademingssnelheid en het lichaamsgewicht.

Aan de andere kant is OEL de maximale concentratie van een stof in de lucht waaraan werknemers gedurende een bepaalde periode kunnen worden blootgesteld, zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Zowel OEB als OEL zijn essentieel voor het creëren van een veilige werkomgeving, het verminderen van het risico op beroepsziekten en het beschermen van werknemers tegen blootstelling aan schadelijke stoffen. Als u op zoek bent naar een uitgebreide containment oplossing, overweeg dan deze twee concepten en hoe ze van invloed kunnen zijn op uw werkplek. Blijf veilig en gezond.

Bezoek https://plantpartner.nl/ of stuur een e-mail naar info@plantpartner.nl

#safety #health #environment  #foodmanufacturing  #pharmaceutical #chemical #designandbuild  #mechanical

 

CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp