Insluiting in het productieproces

In productieprocessen met hoge inperkingseisen zijn er enkele factoren waarmee bijzonder kritisch rekening moet worden gehouden. Verwaarlozing kan een niet te onderschatten risico vormen voor het product, de operator en de eindklant. Afgezien van de relevante voorschriften van de FDA of de ATEX-richtlijnen, moeten de hieronder beschreven punten consequent in acht worden genomen en geïmplementeerd om de door de klant gedefinieerde grenswaarden, zoals OEB of OEL, niet te overschrijden.

Eerst en vooral is het noodzakelijk om alle interfaces van het productieproces op te nemen om überhaupt een bepaald inperkingsniveau te kunnen bereiken. Bovendien moet het systeem worden aangepast aan het betreffende product met zijn productspecifieke eigenschappen (bijv. deeltjesgrootte of stromingsgedrag). Bij het ontwerpen van de machinecomponenten en hun aansluitingen op de afvoerlucht- en filtersystemen moet erop worden gelet dat de systemen gesloten zijn.

Evenzo moet al bij de ontwikkeling van het systeem rekening worden gehouden met de mogelijkheid van residuvrije reiniging. Een van de meest kritische interfaces is het aan- en afkoppelen of het laden en lossen van de containers, evenals het interne transport naar de volgende processtap. Met name de exploitant heeft hier een grote verantwoordelijkheid.

Bezoek https://plantpartner.nl/ of stuur een e-mail naar info@plantpartner.nl

#environment #manufacturing #designandbuild #atex

 

CallCall Us
MailMail Us
WhatsAppWhatsApp